Räkna ut medelvärde

Medelvärdet går att räkna ut genom att summera alla värden i gruppen och sedan dividera med antalet värden. Om vi har en totalpopulation som saknar eller har mycket få extremvärden kan medelvärdet ofta vara ett bra mått att studera.

Nedan har vi gjort en mycket enkel kalkylator som du kan använda för att beräkna medelvärdet för ett antal värden.

Hur räknar du ut medelvärdet?

Säg att vi har samma exempel som för medianen. Vi har en familj av individer i åldrarna 7, 13, 42, 23 och 45. Vi vill beräkna medelvärdet för denna familjen. Hur gör vi det?

Genom att skriva in åldrar i en serie med ett kommatecken emellan kan du beräkna medelvärdet via vårt verktyg. För att beräkna medelvärdet för åldrarna i familjen skriver du följande: 7, 13, 42, 23, 45

Om du skriver in talserien i textrutan och sedan klickar på “Räkna ut” kommer medelvärdet att skrivas ut.