Quiz: Vad kan du om pH-skalan?

1 / 10. Vad innebär det om pH-värdet är 7 för en lösning?