Quiz: Vad kan du om grundämnen?

1 / 10. Vilken kemisk beteckning har grundämnet väte?