Quiz: Fotosyntesen och cellandningen

1 / 5. Fotosyntensen är en kemisk reaktion där växterna omvandlar solenergi, vatten och koldioxid till syre och socker.