Quiz: Lär dig mer om fosforns kretslopp

1 / 9. För vad behövs fosfor i kroppen?