Quiz: Endoterma och exoterma reaktioner

1 / 10. Vad kallas en reaktion som avger värmeenergi?