Vad är pH-skalan?

Pluggdriven, 10 februari 2022

En lösning kan antingen vara sur, bas eller neutral. Och det som angör vad lösningen är beror på hur många vätejoner som finns i lösningen. Lösningar med många vätejoner kallas för sura och har lågt pH-värde, medan lösningar med få vätejoner kallas för basiska och har ett högt pH-värde.

Hur fungerar pH-skalan?

PH-skalan används för att indikera om en lösning är sur, bas eller neutral. Om en lösning har ett pH-värde under 7 sägs lösningen vara sur. Om pH-värdet är 7 är lösningen neutral och om lösningen har ett pH-värde över 7 är lösningen basisk.

Symbolen p i pH-värdet är en beteckning som innebär att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten, och H står för vätejoner. Detta innebär att pH-skalan är logaritmisk, vilket menas med att om man vill öka pH-värdet med 1, från exempelvis 4 till 5 behöver man öka mängden vätejoner med 10 gånger.

Vanligtvis brukar pH-värden stäcka sig mellan 0-14 men faktum är att pH-värdet också kan vara negativt (under 0) om det är en riktigt stark syra.

Man kan säga att baserna är syrornas motsats, och medan en syra smakar surt smakar en bas mer tvålaktigt eller lutaktigt. Det som skiljer en syra från en bas är också att en syra avge vätejoner, medan en bas kommer att ta upp vätejoner för att bilda hydroxidjoner.

Både starka syror och baser är frätande i koncentrerad form och därför behöver man vara försiktig om man hanterar starka syror och baser.

pH-indiktators och mäta pH-värde

Ett sätt för att bestämma ett ungefärligt pH-värde för en lösning är att använda sig av en pH-indiktator. De kan användas för att ge information om hur stark eller basisk en lösning är. Tre av de vanligaste pH-indikatorerna är BTB, fenolftalein och pH-papper.

Du kan exempelvis använda dig av en pH-sticka som du doppar i lösningen. Det är en pappersremsa som får en viss färg beroende på lösningens pH-värde. Du kan sedan jämföra färgen på pappret med dem på en färgkarta för att få ett ungefärligt pH-värde.

Om man däremot vill få ett mer exakt värde är det bättre att använde sig av en elektrisk pH-meter som är ett mätinstrument för att mäta pH-värdet. En pH-meter består av en apparat och en glaselektrod som sänks ner i lösningen.Gör quizet!

1 / 10. Vad innebär det om pH-värdet är 7 för en lösning?