Luft, vad är det?

Pluggdriven, 17 februari 2022

Luften vi andas in är något man tar för givet. Den omger oss konstant och ger liv åt oss människor, djur och växter.

Men vad är egentligen luft? Vad består luften vi andas in av?

Luft består av en mängd olika gaser som vi inte kan se. Den blandningen av gaser vi har här på jorden är unik och dess beståndsdelar gör att vi kan andas och må bra.

Luften här i jordens atmosfär består av en blandning av olika gaser. Främst består den av kvävgas, 78%. Syrgas utger 21% och koldioxid 0.04%. Dessutom utger ädelgasen argon ungefär 1% av luften.

luftens molekyler

Syre

Vi har alla hört om att luften innehåller syre, eller syrgas (O2). Syret i luften är en förutsättning för livet här på jorden och det är syrgasen som våra lungor hämtar från luften när vi andas.

Däremot utger syrgas endast ungefär en femtedel av den totala blandningen av gaser som luft består av.

Kväve

Luften består faktiskt till störst del av kväve, eller kvävgas (N2). Hela fyra femtedelar av luften är kvävgas.

Om luften endast hade bestått av syrgas hade det varit farligt för oss människor att andas. Dessutom hade bränder startats och spridits väldigt mycket lättare eftersom syrgas är bränsle till eld.

Därför bidrar kvävgasen i luften till att späda ut blandningen till en koncentration som är nyttig för livet på jorden.

Koldioxid

Luften består dessutom av en gas som vi känner till väl, vilket är koldioxid (CO2).

Växter på jorden behöver koldioxid för att överleva precis som vi människor behöver syre. De tar upp koldioxiden ur luften för att växa och i processen skapar de syre som de ger tillbaka till atmosfären. Den processen kallas för fotosyntes.

Luften består endast av ca 0,04 % koldioxid. Däremot håller halten koldioxid i luften på att stiga på grund av förbränningen av bensin och andra fossila bränslen.

Vid en sådan förbränning släpps koldioxid och andra gaser ut i luften som bidrar till att jorden värms upp. Det sker för att koldioxiden i luften gör att värme som vi genererar här på jorden och från solen hålls fast i atmosfären istället för att stiga ut i rymden igen. Det fenomenet kallas för växthuseffekten.

Sammanfattning

Luften här i jordens atmosfär innehåller alltså av en blandning av olika gaser. Den består av syrgas, som gör att vi kan andas, och koldioxid som växter behöver för att överleva. Till störst del består den däremot av kvävgas.

Dessutom utger ädelgasen argon ungefär 1 % av luften. Vattenånga (H2O) finns även i luften, men det är väldigt lite i jämförelse med de övriga gaserna.

Sammantaget är luftens andelar av de olika gaserna uppdelade såhär:

  1. Kvävgas 78 %
  2. Syrgas 21 %
  3. Argon 1 %
  4. Koldioxid 0,04 %


Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggdriven.se! En plats för dig som vill få pluggtips och förbättra din studieteknik.


Vårt fokus

Vi vill göra ditt pluggande enklare genom att samla all information på ett och samma ställe. Genom vår sida hoppas vi kunna hjälpa dig med dina studiemål.

Vi som ligger bakom sidan är studenter och har ett stort intresse för att maximera vår tid och våra studier.