Vad är ett grundämne?

Pluggdriven, 4 april 2022

Grundämnen kan jämföras som de grundläggande byggstenarna för allt som finns i världen. Det som skiljer grundämnen emellan är antalet protoner som finns i dess atomkärna.

Vad är ett grundämne?

Grundämne kan beskrivas som en substans där alla atomer har samma antal protoner i atomkärnan. Några vanliga exempel på grundämnen är väte, syre, kol, svavel och guld.

Grundämnen kan jämföras som de grundläggande byggstenarna för allt i världen, och all materia är uppbyggt av de olika grundämnena. Allt ifrån stolen som du sitter på och luften som du andas är uppbyggd av grundämnen.

Luft innehåller exempelvis flera grundämnen genom olika molekyler, såsom syrgas som består av 2 syreatomer, eller koldioxid som utgörs av 2 syreatomer och en kolatom.

Hur bildas grundämnen?

Alla grundämnen kommer ursprungligen från kärnreaktioner som uppkommit under olika tillfällen i universums historia.

Många av grundämnena med lättast atomkärnor såsom väte och helium tros ha bildats i den heta gasen i början på ett tidigt universum. Medan flera av de tyngre grundämnena har bildats senare i stora stjärnor.

Vad är det periodiska systemet?

När man pratar om grundämnen är det periodiska systemet något som är viktigt att ta upp. Det periodiska systemet innehåller alla grundämnen, och de olika atomernas egenskaper baserat på antalet protoner och neutroner i atomkärnan.

Den första varianten av det periodiska systemet togs fram av Dmitrij Mendelejev året 1869, och i takt med att nya grundämnen hittats har det periodiska systemet modifierats och förfinats.

periodiska systemet

Det periodiska systemet delas in i grupper, perioder och block.

En grupp i det periodiska systemet motsvarar en kolumn och säger mycket om vilka egenskaper som ett grundämne har. De grundämnen som ingår i samma grupp har liknande kemiska egenskaper.

En period motsvarar en rad i det periodiska systemet och är ett annat sätt att klassificera grundämnen.

Ett block kan sägas vara en familj av flera grupper i det periodiska systemet, och de olika familjer har bildats beroende de på atomernas elektronskal.

Vilka är de 10 första grundämnena?

De 10 första grundämnena i det periodiska systemet är väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve, syre flour, och neon.

Nedan kan du se en lista med den 10 första grundämnena tillsammans med deras kemiska beteckning.

Grundämne Kemisk beteckning
Väte H
Helium He
Litium Li
Beryllium Be
Bor B
Kol C
Kväve N
Syre O
Flour F
Neon Ne

Det finns säkert några av dessa olika grundämnen som du känner igen, och förmodligen har du iallafall hört talas om väte, syre och kol tidigare.Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggdriven.se! En plats för dig som vill få pluggtips och förbättra din studieteknik.


Vårt fokus

Vi vill göra ditt pluggande enklare genom att samla all information på ett och samma ställe. Genom vår sida hoppas vi kunna hjälpa dig med dina studiemål.

Vi som ligger bakom sidan är studenter och har ett stort intresse för att maximera vår tid och våra studier.