Vad är färger egentligen?

Pluggdriven, 16 februari 2022

För de allra flesta innehåller vår vardag väldigt mycket olika färger. Solen skiner med ett vitt ljus, himlen är blå och trädens löv skiftar mellan grönt, gult och rött.

Men det kan få en att undra, hur bildas färger egentligen? Och vad består de av? Vad är det som gör att vi uppfattar en viss färg som röd, till exempel?

I den här artikeln ska vi förklara hur ljus och färger bildas och varför vi uppfattar dem som vi gör.

Solljuset

Det kan verka som att solen utstrålar ett vitt, klart ljus, men ljuset är faktiskt inte vitt egentligen. Solens ljus består faktiskt av en mängd olika färger, som tillsammans upplevs av oss som vitt när de blandas.

De färger som solljuset består av är alla regnbågens färger. Det är därför regnbågar upplevs så färgglada, eftersom regndroppar som finns i luften bryter upp solljuset i färgerna det består av.

Prisma
Man kan även se färgerna som man lyser vanligt vitt ljus genom en prisma. Då sorteras färgerna upp i den klassiska färgskala som vi alla känner till och det är alltså de färger som vitt ljus består av:
  1. Rött
  2. Orange
  3. Gult
  4. Grönt
  5. Blått
  6. Indigo
  7. Violett

Vad består ljus av?

Ljuset från solen består av små ljuspartiklar som kallas fotoner. Dessa fotoner är laddade med olika mängd energi och beroende på dess energi upplevs de ge ifrån sig en specifik färg.

De olika energierna kan visualiseras på det så kallade elektromagnetiska spektrumet. Här syns de olika energimängderna som färger som går från lila till rött.

Vi människor kan endast se det som kallas för synligt ljus, vilket faller i mitten av spektrumet. Det är fotoner inom detta område som utgör det ljus vi upplever och också de färger vi kan se.

Ljus som ligger utanför vad vi kan se kallas för ultraviolett ljus, som sedan övergår till gammastrålning, och infrarött ljus som övergår till radiovågor.

Solljus som reflekteras

Röd t-shirt reflekterar solljus

Nu vet vi att solljuset består av en mängd olika färger och när solljuset sedan träffar objekt här nere på jorden så händer det intressanta saker.

Om du är ute i solen och har på dig en röd tröja, så är det faktiskt tröjan som reflekterar det röda ljuset av solens strålar in i dina ögon. Det är därför tröjan upplevs ha en röd färg. Man säger att din tröja därför suger upp - eller absorberar - allt övrigt ljus förutom just det röda.

Därför kan vi definiera en upplevd färg som just den färg av ljus som inte absorberas, utan reflekteras bort från objektet det träffar.

Vad händer med ljus som absorberas?

Ljus som absorberas omvandlas till värmeenergi. Så solljus som träffar kroppen när du solar blir till värmeenergi som värmer dig.

En svart tröja kan ofta kännas varm under sommaren ute i solen. Det är för att den svarta tröjan absorberar allt ljus - alltså alla färger - vilket innebär att de flesta av solstrålarna som träffar tröjan omvandlas till värme.

En vit tröja däremot reflekterar allt ljus, det vill säga alla färger, och absorberar därför mycket mindre värme. Det gör att en vit tröja känns svalare ute i solen.

Vad händer när färger blandas?

Man kan blanda färger på två olika sätt, genom att subtrahera eller addera färger.

När man exempelvis blandar färger i en färghink för att måla en vägg med så brukar man använda den subtraktiva modellen. Det innebär att för varje färg man blandar i hinken så subtraherar man de möjliga färgerna som kan reflekteras av färgen.

Har man blandat i tillräckligt många färger kommer färgen i hinken bli svart, eftersom ingen mer färg kan reflekteras. Därför används även den här modellen i skrivare och brukar kallas för CMYK, vilket består av färgerna cyan, magenta, gul och svart.

CMYK och RGD färgmodeller

Om man istället blandar ljuset från olika lampor så adderas färgerna istället samman. Det kan man se eftersom att om man blandar ljuset från tillräckligt många lampor med olika färg så blir ljuset vitt.

Den additiva modellens återfinns i exempelvis RGB-lampor, som blandar rött, grönt och blått ljus för att skapa den efterfrågade färgen.Gör quizet!

1 / 9. Vad består ljus av?